توليد سديم تری پلی فسفات (STPP) با خاصیت کاهش دهندگی سختی آب و افزایش کارایی شوینده

ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    10 آبان 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    --
  • صنعت
    شیمیایی

توضیحات چالش

سدیم تری پلی فسفات یا STPP یك تركیب معدنی با فرمول شیمیایی Na5P3O10 می باشد. این ماده نمك پلی فسفات پنج آنیونی است که در مقیاس بزرگ به عنوان یك جزء از محصولات خانگی و صنعتی، به خصوص مواد شوینده، تولید می شود. با توجه به محدود بودن منبع داخلی این ماده، عدم داشتن کیفیت مناسب و نيازمندی بالا به تامين خارجی، تهيه و توليد سديم تری پلی فسفات در داخل كشور حائز اهميت است. سديم تری پلی فسفات ماده پودری سفيد رنگ از دسته فسفات‌های متراکم که سازنده مهم در صنايع شوينده است. سازنده‌ها اجزای عمده پودرها و مايعات شوينده هستند که باعث افزايش کارايی شستشو سورفکتانت‌ها می‌شوند. سازنده‌ها يون‌های سخت آب محلول شستشو (کلسيم و منيزيم) را غيرفعال می‌کنند و از واکنش آن‌ها با سورفکتانت‌ها جلوگيری می‌کنند. با تشکيل کمپلکس محلول، يون‌ها و آب‌های سخت را نرم می‌کنند، همچنين رفتار قليايی سديم تری پلی فسفات باعث افزايش تميز کردن پودر‌های شوينده می‌شود.

این چالش متناسب با نیاز صنعت شوینده به منظور تهیه و تولید سدیم تری پلی فسفات (STPP) درخواست شده است که دارای ویژگی‌های زیر باشد:
1. عامل کمپلکس کننده و شلاته کننده يعنی با يون‌های سختی آب (کلسيم و منيزيم) کمپلکس تشکيل داده و باعث نرمی آب می شوند.
2. کاهش دهنده پيوند فيزيکي- شيميايی بين چرک و پارچه
3. منبع ايجاد قلياييت
4. دارای خاصيت بافری و حفظ قلياييت محلول شستشو
5. عامل ديسپرس کننده (پخش کننده) چرک و جلوگيری از نشست مجدد آن روی پارچه
6. افزایش کارايی سورفکتانت‌ها به ويژه سورفکتانت‌های آنيونيک و افزايش پاک کنندگی
7. کاهش دهنده رسوب مواد معدنی بر روی پارچه، سطوح فلزی ماشين لباسشويی، ظرفشویی و سطوح سخت
8. عامل پايداری انبارش عوامل بليچ، اکتيواتور و آنزيم‌ها
9. دارايی خاصيت رسوب زدائی
با توجه به موارد فوق، نمونه مورد نظر بايد در هر 9 مورد ذكر شده كارايی مناسب و استانداردهای لازم را داشته باشد.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
بله
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
خیر
چالش در چه صنعتی می باشد؟
شیمیایی

تصاویر