ساخت پايلوت (Pilot) آزمايشگاهی كريستاليزاسيون محصولات شورتنينگ (Shortening) و مارگارين

ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    3 آبان 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    3 بهمن 1401
  • صنعت
    غذایی

توضیحات چالش

 این چالش به منظور ساخت و راه اندازی يك يا چند سيستم پايلوت آزمايشگاهی كريستاليزاسيون با استفاده از پتانسيل‌های داخل كشور به منظور بررسی و مطالعه تأثير پارامترهای زیر درخواست شده است:

آرايش تجهيزات، فشار ورودی، چگونگی كاهش دمای مخلوط روغن و چربی حين عبور از مراحل فرآيند جامد سازی (كريستاليزاسيون)، شدت دور همزن‌های مربوط به واحدهای ورزدهنده (Kneading Units) بر خصوصيات و ويژگی‌های رئولوژيكی، بافتی و عملكردی محصولات مختلف مارگارين و شورتنينگ.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
خیر
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
غذایی

تصاویر