ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    15 آذر 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    --
  • صنعت
    غذایی

توضیحات چالش

مونوگليسيريد به عنوان امولسيفاير يكي از مواد اوليه صنايع غذايي، آرايشي و بهداشتي پركاربرد بوده و توليد آن سبب افزايش ارزش زنجيره توليد صنعت روغن نباتي خواهد بود. توليد اين محصول در سال هاي گذشته تا حدودي در یکی از شرکت های تابعه صورت پذيرفته اما نسبت به نمونه خارجی، كيفيت پايين تري داشته است. با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در این شرکت، با انتقال دانش فنی و عملياتی توليد محصول مونوگليسيريد می‌توان به محصولی با كيفيت مشابه نمونه‌هاي خارجي دست یافت.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
بله
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
غذایی