بهینه سازی و کنترل هوشمند (Intelligent Control) کوره پخت کلینر با استفاده از داده‌های جمع آوری شده از متغیرهای کنترلی در کوره صنعت سیمان

ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    23 مهر 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    --
  • صنعت
    سیمانی معدنی

توضیحات چالش

در حال حاضر شرایط راهبری کوره برای تولید کلینکر، تحت کنترل اپراتور انجام میگردد (روش سنتی) به این ترتیب که با تغییرات پیش آمده در شرایط پخت کوره، اپراتور اقدام به تغییر بعضی از متغیرها می‌نماید تا مجددآ  به شرایط مطلوب تولید از لحاظ کیفیت برسد. (راهبری هر اپراتور با اپراتور دیگر ممکن است که متفاوت باشد). متغیر‌هایزیادی شرایط پخت کوره را تحت تاثیر قرار می‌دهند و هر کدام از آن‌ها اثری متفاوت روی کیفیت و کمیت تولید دارند (مانند سوخت – زمان ماندگاری در کوره – تناژ ورودی به کوره و …..).

برخی از متغیر‌ها قابل اندازه گیری بوده و اپراتور با توجه به نتایج اندازه‌ گیری اقدام به تغییر در شرایط پخت می‌نماید، اما برای تغییر برخی از متغیرها به دلیل عدم وجود تجهیز اندازه گیری براساس تجربه کاری اپراتور اقدام به تصمیم گیری درباره تغییر شرایط پخت می‌نماید.

با توجه به افزایش قیمت انرژی در کشور و همچنین جریمه‌های سنگین مربوط به انحراف از معیار مصرف انرژی، می‌بایست علاوه بر کیفیت به کمیت هم نگاه ویژه‌ای نمود. به همین جهت چالش هوشمند سازی راهبری کوره با شبکه عصبی مطرح گردید تا حجم زیادی از دیتاهای اندازه‌گیری شده را تحلیل و بهترین تصمیم را در خروجی صادر نماید و در نهایت منجر به تصمیم گیری بهتر اپراتور کوره گردد.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
خیر
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
خیر
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
سیمانی