بهینه‌سازی و هوشمندسازی برداشت و مصرف آب از 5 حلقه چاه عمیق در فرآیند تولید سیمان

ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    23 مهر 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    --
  • صنعت
    سیمانی معدنی

توضیحات چالش

ارائه الگو و سیستم هوشمند سازی برداشت آب از 5 حلقه چاه عمیق در فاصله 11 کیلومتری از یکدیگر که از 5 شاخه لوله جدا به لوله اصلی وارد شده و به مخزن ذخیره تخلیه می‌شود و به منظور استفاده صنعتی، شرب و فضای سبز مصرف خواهد شد. به منظور برداشت مجاز و کنترل شده از هر 5 حلقه با فشار و دبی ثابت نیاز به ایجاد زیر ساخت کنترلی و هوشمند است. در حال حاضر این امر به صورت دستی و با کمک نیروی انسانی انجام می پذیرد که باعث ازدیاد برداشت از یک چاه و یا ایجاد بیش از حد فشار روی یک پمپ خواهد شد.

در قسمت فرآیندی این کارخانه نیاز به ارائه الگوی کنترل مصرف آب و ارائه راهکار کاهش مصرف آب به منظور کاهش تولید پساب و مصرف آب بیش از حد در بخش های فرآیندی و تولید نیاز است.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
خیر
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
خیر
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
سیمانی