ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    20 آذر 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    --
  • صنعت
    غذایی

توضیحات چالش

بنابر تحقیقات انجام شده ، میزان تولید گوجه در کشور حدود 7 میلیون تن می باشد که از این میزان حدود 825.000 تن ( حدود 11.78 درصد) در کارخانجات فرآوری رب و نوشیدنی مورد استفاده قرار می گیرد و مابقی بصورت خام مصرف می شود. با توجه به اینکه بین 10 الی 30 درصد گوجه (متوسط 20 درصد) تبدیل به تفاله خیس با رطوبت 85 درصد می شود لذا تولید سالیانه تفاله خیس گوجه از صنایع و کارخانجات مرتبط حدود 165.000 تن برآورد می باشد که در صورتیکه تفاله مورد نظرخشک و به رطوبت 10 درصد رسانده شوند، میزان تناژ تولیدی تفاله خشک گوجه حدود 27.500 تن برآورد می گردد.با توجه به آنالیز عمومی تفاله خشک گوجه داریم:
-رطوبت 10 درصد
-پوست 52 درصد
-دانه 38 درصد
لذا برآورد می شود سالیانه در صورت مدیریت درست در امر جمع آوری و خشک و بوجاری تفاله خیس گوجه ّ به میزان حدود 10.450 تن دانه گوجه جهت روغنکشی استخراج گردد و همچنین به میزان 14.300 تن پوست خشک گوجه جهت مصارف دام و طیور تولید گردد. از طرف دیگر ، میزان روغن موجود در دانه گوجه با رطوبت 10 درصد ،حدود 25 درصد می باشد که اگر با روش اکستراکشن با حلال، بهمیزان 24 درصد ان استحصال گردد، آنگاه میزان روغن گوجه تولیدی سالیانه حدود 2.508 تن می باشد.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
بله
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
خیر
چالش در چه صنعتی می باشد؟
غذایی