داخلی سازی سوئیچ فشار دستگاه سپراتور

ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    3 آبان 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    --
  • صنعت
    غذایی

توضیحات چالش

اساس کار پریشر سوئیچ تنظیم فشار خروجی سپراتور است. این فشار سنج در بخش خروجی روغن دگام شده از سپراتور نصب شده است که که به صورت دستی فشار آن روی عددی که بخواهیم تنظیم می گردد. در حالت نرمال فشار روغن خروجی بین 2 تا 2.5 بار تنظیم می گردد . تاثیر فشار بر میزان فسفاتید مانده در روغن بسیار بالا است. هرچه فشار خروجی کمتر باشد میزان فسفاتید مانده در روغن کمتر خواهد بود. در این پریشر سوییچ، دیافراگمی وجود دارد که در معرض نوسانات فشار سیال خروجی از سپراتور قراردارد و به محض افزایش میزان فشار روغن خروجی از سپراتور به بالای میزان تنظیم شده، به plc فرمان قطع ورودی روغن به سپراتور را صادر می نماید.

 

.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
خیر
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
غذایی