داخلی سازی شفت افقی دستگاه سپراتور

ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    4 آبان 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    --
  • صنعت
    غذایی

توضیحات چالش

اساس کار شفت افقی در گیربکس سپراتور انتقال قدرت از کلاج به شفت عمودی سپراتور است. گیربکس دور خروجی را از کلاج گرفته و با تغییر چهار برابری در سرعت (از 1500 دور به 6000 دور) قدرت را به شفت عمودی و در نهایت بویل سپراتور انتقال می دهد.  هر 6000 ساعت کارکرد دستگاه گیربکس باید به طور کامل باز و تعویض بلبرینگ ها و کاسه نمد ها و سایر سیل کننده ها انجام و در نهایت در صورت خورده شدن شفت افقی یا تاب برداشتن شفت افقی این مورد نیز باید تعمیر یا در صورت نیاز تعویض گردد.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
خیر
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
غذایی