ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    4 آبان 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    3 بهمن 1401
  • صنعت
    غذایی

توضیحات چالش

پروتئین ایزوله سویا با میزان پروتئین حداقل 90 درصد، کاربرد بسیار فراوانی در صنایع غذایی، صنعتی و دارویی کشور دارد که متاسفانه بطور کامل وارداتی است و در ایران در شرایط فعلی تنها شرکت صنعتی بهپاک توانایی تولید دارد زیرا تولید ماده اولیه این محصول (بلغور سویا) در اختیار این شرکت است. شرکت بهپاک به‌دنبال خرید، نصب و راه اندازی تکنولوژی مربوط به خط تولید این محصول می باشد.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
بله
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
غذایی