ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    3 آبان 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    3 بهمن 1401
  • صنعت
    غذایی

توضیحات چالش

اساس کار فیلتر ال اف سی جداسازی مواد ناحلول در روغن های سویا و کلزا  است. روغن ورودی به واحد لستین با استفاده از گرم کن صفحه ای HEAT EXCHANGER به دمای (50 –  70) درجه سانتی گراد می رسد و سپس  وارد مخزن (هم‌زن دار) پری‌کت می‌گردد. در مخزن پری‌کت که ظرفیت آن تقریبا 6 تن است به آن 70 کیلوگرم خاک پرلیت اضافه می‌گردد. در این مرحله یک بار مخزن پر می‌شود و به مدت نیم ساعت هم زده می‌شود تا مخلوط همگنی از خاک و روغن ایجاد گردد. این مخلوط خاک و روغن به مدت یک ساعت داخل فیلتر LFC در یک مدار بسته برگشت داده می‌شود تا روی فیلتر فیلم نازکی از خاک تشکیل دهد. زمانی که فیلم تشکیل شد پروسه فیلتراسیون با روغن گیری بصورت پیوسته با ظرفیت حدودا (7– 12) تن بر ساعت شروع می گردد. این روغن بصورت پیوسته وارد مخزن پری‌کت می‌گردد و به آن حدودا 0.1 درصد خاک پرلیت اضافه میگردد و در نهایت روغن وارد فیلتر میگردد تا ناخالصی‌های روغن از آن جدا گردد. روغن خروجی فیلتر برای صمغ گیری به واحد اصلی لسیتین انتقال می‌یابد.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
خیر
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
غذایی