تشخیص و شناسایی نشتی هوا در داکت‌های مکش خط تولید سیمان

ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    29 آذر 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    29 دی 1401
  • صنعت
    سیمانی معدنی

توضیحات چالش

نظر به اینکه در کارخانجات سیمان برای حرکت گازها و انتقال مواد از فن‌های بسیار بزرگ (1000الی 2500کیلووات) استفاده می‌گردد، در مسیر این فن‌ها داکت‌هایی برای حرکت مواد و گاز وجود دارند که اطلاع از درصد هوا و گازها، امری حیاتی برای بهره برداری از دپارتمان‌ها می‌باشد. لذا داشتن تجهیزی که بتوان با آن میزان اکسیژن نقاط مختلف و همچنین میزان نشتی احتمالی را تعیین نمود کمک شایانی به بهبود عملکرد فرایند می‌نماید.

بیشتر کارخانجات سیمانی و دیگر کارخانجات با استفاده از دستگاه اکسیژن سنج پرتابل در نقاطی که از قبل تعبیه شده‌اند اقدام به اکسیژن سنجی می‌کنند که این کار بصورت لحظه ای صورت می پذیرد ولی امکان یافتن دقیق مکان نشتی وجود ندارد، و بر حسب تجربه و پس زدن غبار مکان نشتی حدس زده می شود چرا که اکثر داکت‌ها زیر عایق حرارتی بوده و مکان نشتی قابل رویت نمی‌باشد.

هدف از انجام این پروژه یافتن نقاط ورود نشتی هوا به داکت‌های مکش برای کنترل یکنواختی میزان درصد اکسیژن در داکت‌ها که مانع نوسان مکش و نوسان توان فن‌ها می‌شود. در نتیجه موجب کاهش مصرف سوخت، مصرف برق و کاهش هزینه‌های انرژی و تولید می‌گردد. اهمیت رفع نشتی‌ها در حدی است که در صنعت سیمان به نام مرگ خاموش معرفی شده است.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
بله
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
سیمانی