داخلی سازی تجهیز اندازه‌گیری ارزش حرارتی و آنالیز سوخت گاز

ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    29 آذر 1401
  • موقعیت مکانی
  • تاریخ انقضا
    29 دی 1401
  • صنعت
    سیمانی معدنی

توضیحات چالش

هدف از انجام این پروژه دانستن ارزش حرارتی سوخت گاز برای تثبیت حرارت لازم در کوره جهت پخت مواد که تاثیر مستقیم بر روی کیفیت پخت و در نتیجه محصولات تولیدی، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش مصرف انرژی دارد.

از آنجایی که در کارخانجات سیمان، شعله سرمشعل را براساس دبی گاز با یکای مترمکعب بر ساعت (m3/hr) کنترل می‌نمایند. یکی از پارامترهای مهم  جهت پخت مواد درکوره دانستن ارزش حرارتی سوخت گاز kcal/m3 می‌باشد. برای کنترل یکنواختی شعله مشعل و همچنین دلایل فرآیندی لازم است سوخت گاز به لحاظ کیفی و کمی، فیزیکی و شیمیایی آنالیز گردد.

بیشتر کارخانجات سیمانی ودیگر کارخانجات با مکاتبات ازشرکت گازمنطقه خود درخواست استعلام ارزش حرارتی وآنالیز گاز می‌نمایند که در بیشتر مواقع اعداد ثابت و برای چندین ماه تغییری ندارد، درصورتی‌ که بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارزش حرارتی سوخت تغییرات زیادی دارند.

لذا از دستگاه‌های آنالیزر آنلاین کالری‌متر که در قسمت خروجی پست گاز نصب می‌شوند، می‌توان با آنالیز مداوم سوخت گاز، امکان تولید مطلوب با حداقل نوسان و مصرف سوخت انجام داد.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
بله
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
سیمانی