تامین کالیفرنیوم آنالیزور آنلاین (ژئواسکن)

ارسال پیشنهاد

بررسی اجمالی چالش

  • تاریخ آگهی
    26 آذر 1401
  • تاریخ انقضا
    26 دی 1401
  • صنعت
    سیمانی معدنی

توضیحات چالش

یکی از پارامترهای مهم در کیفیت محصولات تولیدی یکنواختی خوراک کوره میباشد. یکی از راه‌کارها ثابت نگه داشتن آنالیز شیمیایی میباشد. برای کنترل یکنواختی و همچنین دلایل فرآیندی لازم است مواد اولیه در مراحل مختلف به لحاظ کیفی و کمی، فیزیکی و شیمیایی آنالیز گردند. از آنجایی که انجام آزمون‌ها به روش تکنیک‌های معمول در آزمایشگاه زمان‌بر می‌باشد و توقف خط تولید ممکن نیست، لذا از دستگاه‌های آنالیزر آنلاین که در قسمت خروجی سنگ شکن نصب میشوند استفاده می گردد و با آنالیز مداوم مواد اولیه، امکان تولید یک مخلوط مواد خام مطلوب با حداقل نوسان به وجود می آید. در گذشته ازطریق نمونه‌گیری دستی و درحال حاضر در اکثر کارخانجات، از نمونه گیری‌های مکانیکی اتوماتیک و از طریق آنالیز با دستگاه ایکس ری انجام می‌گیرد. در این روش علیرغم کیفیت بالای دستگاه ایکس ری به دلیل نوسانات در نمونه گیری احتمال خطای نتایج نسبتا بالا بوده است. بی تردید اکثر شرکت‌های سیمانی از دستگاه نمونه گیری مکانیکی، حتی اگر نمونه گیری و آماده سازی را بصورت اتوماتیک انجام دهند، رضایت کامل ندارند و بسیار ناراضی هستند. برای اجتناب از شرایط ناپایداری کوره‌ها و جلوگیری از نوسانات خوراک کوره و کاهش انرژی باید انحراف معیار ترکیب مواد حداقل باشد. دستگاه آنالیزور آنلاین یا همان ژئواسکن که اغلب بر روی نوار خروجی سنگ شکن ها نصب می شود میتواند بصورت دقیقه ای مواد خام را انالیز نماید.

یکی از معروف‌ترین دستگاه آنالیزور آنلاین که در کارخانجات ایران نصب شده است از شرکت اسکنتک استرالیا می‌باشد که دارای دقت و صحت فوق العاده‌ای است. ژئواسکن از تکنیک اشعه گامای القایی نوترونی استفاده می‌کند. اساس این تکنیک تولید نوترون و تابیدن آن به بستر مواد و اندازه گیری اشعه ساطع شده می‌باشد. حال منبع تولید نوترون کالیفرنیوم 252 است که این انرژی را از طریق شکاف هسته‌ای نوترون تولید می‌کند. هنگام برخورد نوترون به یک عنصر مقداری از انرژی نوترون از طریق هسته عنصر جذب می شود و هسته‌ها به یک تراز برانگیخته می روند و سریعا از خود نشر گاما می‌کنند. انرژی اشعه‌های گاما نشر شده برای هر عنصر منحصر به فرد است. که در پایان با اندازه‌گیری انتگرال سطح زیر منحنی طیف اشعه گاما مقدار عناصر موجود به دست می آید. این واکنش بسیار سریع امکان آنالیز را در هر دقیقه میسر می‌کند. این دستگاه قادر است علاوه بر رطوبت تعداد 11 عنصر را آنالیز و اندازه گیری کند. نیمه عمر کالیفرنیوم 2.6 سال می‌باشد و چالش این پروژه اتمام منبع کالیفرنیوم 252 و عدم امکان واردات آن می‌باشد. اکثر آنالیزور آنلاین در سالهای اخیر متوقف شده اند.

آیا محصول یا فناوری مورد تقاضا، نمونه معادل (مشابه) خارجی دارد؟
بله
جهت تایید موفق بودن پروژه، الزامی به گواهی یا تاییدیه می باشد؟
بله
آیا شرکت سابقه تلاش جهت حل این تقاضا را داشته است؟
بله
چالش در چه صنعتی می باشد؟
سیمانی