فراخوان طرح هاي نمک زدايي از آب دريا و توليد آب شيرين

گروه سرمايه گذاري توسعه ملی، با اعتقاد به اینکه نیروی انسانی سرمایۀ اصلی و محور پيشران نوآوري و توسعه است، شناخت افراد و تيم هاي مبتکر متخصص و سخت‌کوش و ايجاد بستر تعامل و همکاري با ايشان را سرلوحۀ راهبردهای توسعه خود قرار داده و به همين منظور همواره فرصت‌های روز افزوني را در مسير نوآوري و توسعه فراهم آورده است. فراخوان طرح هاي نمک زدايي از آب دريا و توليد آب شيرين يکي از فرصتهاي جديد معرفي شده توسط گروه ميباشد, که برای مشارکت در آن، می‌توانید به تکمیل فرمهاي مربوطه و ارسال اطلاعات اقدام نمائید تا پس از ارزیابی اولیه و درصورت انتخاب, بر اساسِ رویه‌های سازمانی گروه توسعه ملی با شما تماس گرفته شود. بديهي است تکميل و ارائه اطلاعات و ثبت نام مشارکت کنندگان هيچگونه مسئوليتي براي گروه ايجاد نخواهد کرد.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 3

بر روي موارد زير کار کرده ام*
کارهايم در حوزه هاي زير است*